На основу Програма почетне обуке и стручног усавршавања за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ, а уз подршку EU4Justice пројектa, дана 25. јуна одржао oнлајн радионицу на тему:Стратегије и кључни алати у области крипто валута и сајбер криминала, којој је присуствовало 20 (двадесет) учесника.

Циљ радионице био је представљање методологије за истраге компјутерског криминала и разговор о најбољим праксама. Радионица је била посебно прилагођена потребама исказаним у упитницима дистрибуираним учесницима у фази припреме радионице. Главна излагачица била је гђа Емануел Легранд, некадашња истражна судија специјализована за компјутерски криминал на суду у Паризу, која тренутно ради као регионални магистрат за везу у Југоисточној Европи.

Гђа Легранд је дискусију обогатила конкретним примјерима из истрага компјутерског криминала. У радионици су учествовали тужиоци, судије и представници агенција за спровођење закона.

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке Центара за едукацију за 2020. годину (РС/ФБиХ), 25. и 26. јуна 2020. године одржан је семинар на тему: „Вјештина писања пресуде у кривичним стварима са фокусом на образложење“.

Семинар су организовали Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине (ЦЕСТ у ФБиХ), а у оквиру пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини „Иницијатива за правну сигурност и ефикасно правосуђе у Босни и Херцеговини“.

У складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом, едукација је реализована у виду учења на даљину, путем комуникацијске платформе Cisco Webex.

Едукатори су били госпођа Љиљана Филиповић, судија Врховног суда Федерација Босне и Херцеговине и госпођа Јасмина Саздовски, судија Општинског суда у Сарајеву, а семинару је присуствовало 11 судија и стручних сарадника из Републике Српске.

Семинар је од стране учесника оцијењен високим оцјенама, а успјеху семинара су, нарочито, допринијели едукатори који су својим квалитетним ставовима и смијерницама у погледу писања и образлагања пресуде у кривичном поступку, све вријеме, одржавали заинтересованост и пажњу учесника.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, и ове године, наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-а. 

Тако је   трећи овогодишњи семинар на тему: „Међународни стандарди и психологија малољетника“  одржан онлајн, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, путем Cisco Webex платформе, 18. и 19. јуна 2020. године, док су едукатори били г. Драган Улетиловић, судија Основног суда у Бањалуци и г. Ненад Миркоњ, психолог- инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске.

Семинар је успјешно завршен уз присуство 15 (петнаест) учесника из реда судија, тужилаца и стручних савјетника– психолога из правосудних институција Републике Српске.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине (ЦЕСТ у ФБиХ), а у оквиру пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини „Иницијатива за правну сигурност и ефикасно правосуђе у Босни и Херцеговини“, организовао семинар, на тему „Вјештина писања и образлагања пресуде у парничном поступку“.

Семинар је организован у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке Центара за едукацију за 2020. годину, а одржан је 22-23. јуна 2020. године путем online платформе Cisсo Webex.

Едукатори су били господин Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске и госпођа Марела Јевтовић, судија Основог суда у Бањалуци, а семинару је присуствовало око 30 носилаца правосудних функција из цијеле Босне и Херцеговине.

У складу с дневним редом, едукатори су изложили тему семинара кроз неколико подтема, при чему су презентовали мноштво примјера из праксе домаћих судова и Европског суда за људска права.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у складу са Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2020.годину, организовао семинар у оквиру пројекта "Рјешавање питања дугова и престанак пословања", који проводи Министарство правде Републике Српске, уз подршку Групације Свјетске банке и Владе Швајцарске, на тему: "Финансијско и оперативно реструктурирање привредних друштава".

Семинар је одржан 18. јуна 2020. године путем online платформе Cisco Webex, а едукатор је био господин Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци.

Судија Милијевић је полазницима семинара изложио о појму, облицима, условима реструктурирања и поступку реструктурирања.

Дакле, судија је назначио да су два најчешћа облика овог института финансијско и оперативно реструктурирање. Финансијско реструктурирање се односи на редефинисање односа између привредног субјекта као дужника, с једне стране и повјерилаца, с друге стране. Оперативно реструктурирање обухвата оптимизацију процеса производње, повећање продуктивности, елиминисање неефикасности, као и друге мјере. Током едукације истакнуто је да Закон о стечају Републике Српске регулише овај правни институт, те да се законодавац опредијелио за судско вођење овог поступка, с тим што се није одступило од уговорне природе најважнијег акта у овом поступку, а то је план финансијског и оперативног реструктурирања.

Семинару је присуствовало 18 учесника из реда судија и стечајних управника из Републике Српске.