На Јахорини је у периоду од 16- до 19. октобра 2019.године одржано XIV САВЈЕТОВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА у организацији Удружења судија Републике Српске, у сарадњи са Центром за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине на тему: ''Актуелна питања из области грађанског права у Босни и Херцеговини, теорија – пракса''.

Савјетовање је окупило око 400 пријављених учесника из правосудних институција, академске заједнице, управе и других области.

У уводном обраћању присутнима су се обратили Миленко Милекић – Предсједник Удружења судија Републике Српске, Милан Тегелтија – Предсједник ВСТС БиХ, Томислав Чавић – Директор ЦЕСТ РС и Арбен Муртезић – Директор ЦЕСТ ФБиХ, који су истакли значај и важност овог савјетовања за развој правне мисли и правне праксе из грађанскоправне области и за стручно усавршавање носилаца правосудних функција у Босни и Херцеговини.


SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU CENTARA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BIH sa AIRE CENTROM IZ LONDONA

U Sarajevu je dana 16. oktobra 2019.godine zaključen Sporazum o saradnji, koji su međusobno potpisali direktor CEST RS Tomislav Čavić, direktor CEST FBiH Arben Murtezić, sa Programskim menadžerom za Zapadni Balkan AIRE Centra (Advice on individual Rights in Europe) iz Londona gosp. Biljanom Breitveit, a u prisustvu Ambasadora Nj.E. Metju Filda, koji je u ime Vlade Velike Britanije podržao buduću saradnju sa CEST-ovima kao partnerima, u sklopu dugogodišnje saradnje i podrške koju Ujedinjeno Kraljevstvo pruža pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

Sporazum je potpisan u sklopu zajedničkog projekta harmonizacije i usklađivanja domaće sudske prakse sa evropskim pravnim standardima, a u cilju nadgradnje stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija, kroz sistemske projektne aktivnosti i edukacije, radi unapređenje primjene Evropske Konvencije o ljudskim pravima, kao i jačanje stručnosti i nezavisnosti pravosuđa radi podrške vladavini prava i jačanju procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Јавно – приватно партнерство“.

Семинар је одржан 14. октобра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био mr iur Фарук Латифовић, судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ.

Кроз интерактиван однос између учесника и едукатора могло се закључити да је јавно – приватно партнерство релативно нов институт у нашем пословном праву. Такође, током семинара је указано на конкретне недостатке постојећих прописа, и изостанак односне судске праксе, али и могућности да се тумачењем постојећих прописа, и додатном обуком, превазиђу могуће недоумице и нејасноће у раду.

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, te uz podršku Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje kriminaliteta (CPRC), Atlantskom inicijativom u BiH, IOM-om, AIRE, LUCID Linxom i drugim partnerima, u Neumu je održalo XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH. Tokom svečane ceremonije otvaranja Savjetovanja, učesnicima se obratila predsjednica Udruženja Šeila Heljić istaknuvši da se Udruženje tužilaca FBiH zalaže za izgradnju nezavisnog pravosuđa u BiH, posebno za unapređenje tužilačke profesije. Istakla je da su članovi slobodni iskazati svoja mišljenja i artikulisati zahtjeve u odgovarajućim pravcima, pri tome ne trpeći bilo kakve pritiske i ograničenja. Ove godine prisustvovalo je preko 200 tužilaca iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, predstavnika strukovnih udruženja u pravosuđu, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, policijskih tijela, te akademske zajednice u BiH.

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj organizovao obuku pod nazivom „Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici". Obuka je održana 1. i 2. oktobra 2019. godine u Tesliću, na kojoj je prisustvovalo preko 30 sudija, javnih tužilaca i advokata.  Obuka je organizovana u okviru FIGAP II programa. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA."

Cilj obuke je bio identifikovati prepreke i dobre prakse u saradnji subjekata zaštite na lokalnom nivou sa organima pravosuđa, kako bi se unaprijedio odgovor na nasilje nad ženama i u porodici na lokalnom nivou, te postigao maksimalan nivo zaštite žrtava, odnosno smanjila pojavnost ovog oblika nasilja.

Još članaka...

 1. 8-10.10. Regionalna konferencija
 2. 9.10. Notarska isprava kao izvršna isprava
 3. 30.9. Tužilački imunitet u predmetima ratnih zločina
 4. 26-27.9. Osnovi prava Evropske unije
 5. 23.9. Naknada štete
 6. 10.10. Glavni pretres
 7. 8.10. Najbolji interes djeteta
 8. 20.9. Socijalna amneza i Princip oportuniteta
 9. 10-11.9. Krivična djela počinjena iz mržnje
 10. 16.9. Zakon o mjenici Republike Srpske
 11. 3.10. Određivanje naknade za eksproprisanu imovinu
 12. 22-26.9. Međunarodna konferencija mreže organizacija za obuku u pravosuđu
 13. 22-23.11.Budimpešta EJTN
 14. 23.9. Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza
 15. 19.9. Aktuelna pitanja iz izvršnog postupka i Rad sudskih izvršitelja
 16. 09.09.Aktuelna pitanja iz oblasti registracija poslovnih subjekata
 17. 9-13.7. Sastanak nacionalnih trenera (edukatora)
 18. 27-28.6. 22. Generalnа skupštinа Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN)
 19. 27-28.6. Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela
 20. 25.6. Seksualno uznemiravanje – zakonska rješenja i pravosudni okvir
 21. 26.6. Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce
 22. 25.6. Bangalorski principi sudijskog ponašanja
 23. 21.6. Praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti izvršnog postupka
 24. 18.6. Forma obligacionih ugovora i pravne posljedice povrede bitne forme ugovora
 25. 19.6. Bračna tekovina
 26. 17.6. Modul 2 - Građanska oblast
 27. 5.6. Stereotipi i stigmatizacija žrtava ratnog seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka
 28. 30-31.5. Informacione tehnologije u službi trgovine ljudima
 29. 27.5. Zakon o katastru i premjeru nekretnina
 30. 3.6. Vještina unakrsnog ispitivanja u krivičnom postupku
 31. 24.5. Istraga punoljetnih osumnjičenih gdje su oštećena djeca a naročito krivična djela polnog integriteta
 32. 15.4./20.5. Međunarodni standardi i zakonodavstvo RS u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodu mirnog okupljanja
 33. 23.5. Tehnike izrade tužilačkih akata
 34. 13.5. Uspostava koordinacijskih mehanizama u radu na slučajevima seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju
 35. 21.5. Rješavanje upravnih sporova u postupku pune jurisdikcije primjenom čl.29 ZUS RS
 36. 20.5. Unaprijeđenje vještina pisanja žalbi
 37. 13-14.5. Završna Konferencija Evropske mreže za obuku u pravosuđu
 38. 14.5. Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi
 39. 9-11.5. III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti
 40. 9-10.5. Vještina pisanja i obrazlaganja presude
 41. 17-18.4. Trgovina ljudima i migracije
 42. 16.4. Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova
 43. 11.4. Ilegalna trgovina umjetninama u BiH
 44. 29.3./8.4. Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP
 45. 30.4. Krivična djela protiv prava po osnovu rada
 46. 24.4. Sticanje prava svojine u Republici Srpskoj
 47. 19.4. Uzroci i posljedice nasilja u porodici
 48. 18.4. Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza
 49. 19-20.4. IX Međunarodna naučno stručna konferencija
 50. 17.4. Funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i poslovanje investicionih fondova u RS