Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру заједничке активности са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Правосудне комисије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, подржаном од стране пројекта Превенција и рад на спречавању сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењеу у Босни и Херцеговини а који спроводи SAVE the CHILDREN, UNICEF и EMMAUS, организовао специјалистичку радионицу за носице правосудних функција на тему: „Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу.

Радионица је одржана у периоду од 1. до 3. децембра 2020. године, путем Cisco Webex платформе, а састојала се из три Модула: Модул 1- „Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу- етиологија и феноменологија“, Модул 2- „Правни оквир везан за процесуирање случајева сексуалног искориштавања и злостаљања дјеце у дигиталном окружењу“ и Модул 3- „Форензичка истрага- дигитални оквир и процесноправно формирање доказа“.

Едукатори су били еминентни стручњаци из предметне области и то проф. др Елмедин Муратбеговић- Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, проф. др Иванка Марковић- Правни факултет Универзитета у Бањалуци, проф. др Харис Халиловић- Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, гђа Санела Шкаљић- кантонални тужилац Кантоналног тужилаштва кантона Сарајево, гђа Олга-Лола Нинковић- руководилац Одјела за подршку свједоцима у Окружном суду Бања Лука, проф. др Саша Мрдовић- Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву, мр Вахидин Ђалтур, сајбер експерт и стални судски вјештак и мр Оливије Зимоња- начелник Одјељења за Високотехнолошки криминалитет, Управа криминалистичке полиције, МУП Републике Српске.

Centri za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovine u saradnji sa projektom EU4Justice organizovali su online obuku za sudije, (javne) tužioce i predstavnike agencija za sprovođenje zakona na temu:Međunarodni instrumenti u borbi protiv korupcije- praktični pristup“, koja je održana 6. aprila 2021. godine, putem online platforme- Zoom meeting.

Edukator Vincent Filhol, tužilac, francusko Ministarstvo vanjskih poslova razgovarao je o iskustvima korištenja međunarodnih instrumenata u borbi protiv korupcije. Gospodin Filhol je pripremio dvije studije slučaja kroz koje su sljedeće teme bile predmetom razgovora: Poznavanje činjenica o korupciji i otvaranje istrage (domaći i međunarodni organi, dobrovoljno otkrivanje informacija, pritužbe, anonimne prijave i sl.); Počinioci krivičnog djela korupcije i uticaj na istragu: fizička lica, pravna lica, pomagači i saučesnici; Primjena krivičnog prava prema mjestu (načelo non bis in idem; ekstrateritorijalnost u predmetima korupcije); Uzajamna pravna pomoć u predmetima međunarodne korupcije; Tačke u istrazi na koje treba obratiti pažnju: imunitet, obaveza otkrivanja informacija, propisivanje činjenica ili javne radnje, te Istrage i sudski postupci u više zemalja.

EU4Justice u saradnji sa Centrima za edukaciju će nastaviti organizovanje obuke na ovu temu, a aktuelnost teme i uspješnost seminara pokazuje najveća ocjena kroz evaluacijske obrasce, aktivno učešće i diskusija, te prisustvo oko 60 (šezdeset) učesnika.

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је организовао семинар на тему: „Кривична дјела против здравља људи“ који је одржан 26. марта 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на овом семинару је била проф. др Иванка Марковић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. Семинар је пратило 27 (двадесет седам) носилаца правосудних функција у Републици Српској.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС, учесници семинара су имали прилику да чују више o општим карактеристикама кривичних дјела против здравља људи у кривичном законодавству Републике Српске, те посебно о сваком кривичном дјелу из наведене групе кривичних дјела, а највише о кривичном дјелу из члана 194. „Преношење заразне болести“ и члана 195. „Непоступање по здравственим прописима за вријеме епидемије“ Кривичног законика Републике Српске.

Циљ овог семинара је био упознавање носилаца правосудних функција са кривичним дјелима из Главе XVII Кривичног законика Рeпублике Српске, имајући у виду актуелна дешавања усљед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19. Тема је предложена од стране више правосудних институција и семинар је оцијењен као изузетно успјешан.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској   је, у сарадњи са TRIAL International, организовао онлајн семинар на тему: „Одмјеравање казни за ратно сексуално насиље у кривичним поступцима у БиХ“. Семинар је одржан 25. марта 2021. године, путем Cisco Webex платформе, док је едукатор била гђа Божидарка Додик, судија Врховног суда ФБиХ.          

Циљ овог семинара је представљање тренутног стања у судској пракси како би се кроз практичне примјере едуковали носиоци правосудних функција о примјени отежавајућих и олакшавајућих околности, те критеријумима по којима се могу водити приликом одмјеравања казни према починиоцима кривичних дјела ратног сексуалног насиља. Учесницима су доступне публикације TRIAL International и то извјештај „Кажњавање ратног сексуалног насиља – Смјернице за сузбијање недосљедности у одмјеравању казни“ и приручник „Одмјеравање казне за ратно сексуално насиље- практичне смјернице“.

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је организовао семинар на тему: „Споразум о признању кривице“ који је одржан 22. марта 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на овом семинару је био др Раденко Јанковић, републички јавни тужилац, Републичко јавно тужилаштво Републике Српске. Семинар је пратило 37 (тридесет седам) носилаца правосудних функција у Републици Српској.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС, учесници семинара су имали прилику да чују више о појму, историјској појави и оправдању споразума о признању кривице, те увођењу споразума у кривични поступак у БиХ и основним карактеристикама његове практичне примјене. Такође, имали су прилику да чују више о преговорима о условима признања кривице и закључивању споразума о признању кривице, као и о судској контроли споразума о признању кривице, пресуде на основу споразума о признању кривице и правним лијековима против такве пресуде.

Значајан број предмета се завршава на основу споразума о признању кривице, што значи да се код нас овај институт релативно често примјењује. То само по себи указује на актуелност теме, а едукатор је истраживањем уочио десетине неправилних, али и незаконитих како тужилачких, тако и судских одлука донесених у поступку у коме је дошло до закључивања споразума, као и већи број ситуација у којима су судови заузимали различита схватања о низу питања која се као спорна појављују код овог института. Семинар је оцијењен као изузетно успјешан.