Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту ЦЕСТ РС), у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине, у оквиру МАТРА пројекта Фонда за регионално партнерство Холандије, под називом „Размјена стручности и искуства о правосудној етици и интегритету и процедуралној учинковитости међу правосуђима Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине“, организовао је семинар под називом „Обука о етици и интегритету“, а који се одржао у Београду 29-30. маја 2023. године. Семинару је присуствовало 31 учесник, чијом је изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом, семинар је изузетно успјешно завршен.

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu CEST RS) u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem sudija Republike Srpske, organizovao je VI Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti, koje se održalo 18-20.05.2023. godine, u Bijeljini, Etno selo „Stanišić“. Glavna tema Savjetovanja je bila „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u BiH i regiji. Savjetovanju je prisustvovalo 132 (stotridesetidva) učesika. 

U periodu od 1-3. juna 2023. godine u Neumu - hotel „Neum“, održano je XXI Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti pod radnim naslovom „Izazovi pravosuđa u procesuiranju novih i tradicionalnih oblika kriminaliteta“. Savjetovanju je prisustvovalo 423 učesnika koje su činili sudije, tužioci, advokati, pravobranioci, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, članovi akademske zajednice, te predstavnici međunarodnih organizacija i drugi pripadnici pravničke profesije iz Bosne i Hercegovine.

Savjetovanje je organizovalo Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine, Udruženjem žena sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Republike Srpske, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Republike Srpske i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Prvi dan Savjetovanja održano je plenarno predavanje kojem su bile posvećene najznačajnije teme iz krivičnopravne oblasti u 2022. i 2023. godini. Drugi dan Savjetovanja je podijeljen na pet panela i to: Kibernetički - cyber kriminal, Korupcija i organizovani kriminal visokog nivoa, Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - primjeri dobre prakse i značaj regionalne saradnje, Krivičnih djela izborne prevare i Trgovina ljudima. Paneli su organizovani uz podršku Ministarstva pravosuđa SAD / Program za razvoj, pomoć i edukaciju

tužilaštava u inostranstvu (US DoJ/OPDAT), USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije, AIRE Centra/Regionalna antikorupcijska inicijativa/CPRC, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini.

Trećeg i posljednjeg dana je održan panel Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT), te završni plenarni dio Savjetovanja na kojem su predstavljeni izvještaji radnih grupa i doneseni zaključci Savjetovanja. I ove godine su tradicionalno objavljeni radovi izlagača u časopisu „Pravo i pravda“, a zaključci Savjetovanja će biti dostupni i javno objavljeni na stranici CEST-a RS.

Neum_2.jpg

U periodu od 08. – 12. maja 2023.godine, organizovana je studijska posjeta na poziv Akademije Evropskog prava (ERA) u Trijeru (Njemačka), u blizini Luksemburga. U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu i predstavnici advokatskih komora iz zemalja Zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova. Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u ovoj studijskoj posjeti su učestvovali Tomislav Čavić - direktor Centra i Miodrag Bajić - v.d. Glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i član upravnog odbora Centra.

Glavni cilj ove studijske posjete je da se učesnici upoznaju sa radom i misijom ERA, njenim aktivnostima, formatima i metodologijom obuke, o trenerima i ciljnim grupama obuke koja je u njihovoj nadležnosti, kao i da se uključe u sveobuhvatnu raspravu o potrebama i zajedničkim očekivanjima za obuke nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama regiona o pravu Evropske Unije, a u kontekstu pristupanja ovih zemalja EU, kao i razvoj zajedničke strategije ERA obuka sa svim zainteresovanim stranama zemalja Zapadnog Balkana u narednim godinama.

U program ove studijske posjete su uključene plenarne sjednice, kao i odvojene sesije specifične za svaku zemlju posebno, kao i grupne sesije koje se odnose na struku, radi fokusiranja odgovarajućih potreba za obukom i diskusije koje su imale za cilj da otkriju koju ulogu bi ERA mogla imati u svakoj od zemalja i u kojim pravnim pitanjima, kao i o kojim temama bi mogla pružiti pomoć u smislu obuke na nacionalnom nivou, kao i šta bi ERA mogla ponuditi da doprinese regionalnoj saradnji i regionalnim obukama.

Na kraju studijske posjete je organizovana posjeta Evropskom sudu pravde u Luksemburgu sa prisustvovanjem suđenju i raspravi u konkretnom parničnom predmetu, te obilazak zgrade suda sa vodičem i sastanak i razgovor sa sudijom ovog suda Markom Ilešičem iz Slovenije.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из грађанскоправне области на тему: „Актуелна питанја из Закона о облигационим односима Републике Српске“. Семинар је одржан 06. марта 2023. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био проф. др сц. Слободан Станишић, адвокат из Бања Луке и професор на Паневропском универзитету „Апеирон“.  Семинару је присуствовало укупно 41 (четрдесетиједан) учесник, 39 из реда носилаца правосудних функција у Републици Српској и 2 приправника. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен.