Seminari 2023

Categories

(1.1) 16.2.Arbitraža

(1.2) 17.2.Obaveze države u zaštiti žrtava nasilja

(1.3) 20.2.Procesuiranje krivičnog djela silovanja u pravosudnoj praksi u BiH

(1.4) 28.2.Modul1 – Građanska oblast

(1.5) 1.3.ODGOĐEN Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(1.6) 6.3.Aktuelna pitanja iz Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske

(1.7) 9.3.Upotreba sistema za balističku usporedbu - EVOFINDER

(1.8) 9-10.3.Obrazloženje parnične presude

(1.9)14.3.Sudska praksa iz vanparničnih postupaka

(2.0) 14.3.Elektronski alati za menadžere

(2.1) 16-17.3.Obrazloženje krivične presude

(2.2) 20.3.Primjena propisa iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj

(2.3) 21-22.3.VIII koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike

(2.4) 24.3.Modul 2 – Krivična oblast

(2.5) 28.3.Postupak likvidacije pravnih subjekata po službenoj dužnosti

(2.6) 31.3.Seksualno uznemiravanje – zakonska rješenja i pravosudni odgovor

(2.7) 3.4.Postupanje sudije za prethodno saslušanje

(2.8) 3-4.4.Uloga predsjednika sudova i glavnih tužilaca u očuvanju integriteta pravosudnih institucija

(2.9) 18.4.Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(3.0) 19.4.Standardi profesionalne etike za sudije u Bosni i Hercegovini

(3.1) 24.4.Nasljeđivanje po zakonu, nasljeđivanje po testamentu i raspravljanje zaostavštine

(3.2) 26.4.Proaktivne istrage u predmetima korupcije

(3.3) 28.4.Izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike i Izvršenje krivičnih sankcija za maloljetnike

(3.4) 28.4.Sigurnost nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica

(5.0) 1-3.6.Neum-XXI Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti