UNODC.jpg

Kancelarija Ujedinjenih Nacija za droge i kriminal (UNODC) je 14. decembra u Beogradu organizovala uvodni sastanak za predstavnike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ispred Bosne i Hercegovine, sastanku su prisustvovali predstavnici Centara za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva RS, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose i predstavnik Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH. Na početku sastanka je predstavljen projekat „Justitia“ (plan sprovođenja, ciljevi i očekivani rezultati), a u nastavku je više bilo riječi o usklađivanju krivičnih zakonika sa UN Protokolom o vatrenom oružju i ujednačavanju sudske prakse i međunarodne saradnje.