САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА

РЕГИОНАЛНОГ ПРОЈЕКТА ''ПРИСТУП ЖЕНА ПРАВДИ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ''                            

У Тирани (Албанија), је  од 21. до 23. јуна 2023.године, у организацији Савјета Европе, одржан Састанак Управног одбора регионалне акције под називом  ''Приступ жена правди на Западном Балкану'', развијене у оквиру заједничког програма Европске Уније и Савјета Европе под називом: ''Horizontal Facility III za Zapadni Balkan i Tursku''.

На састанку су учествовали представници националних институција за обуку у правосуђу земаља Западног Балкана, из Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Албаније, Косова, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Испред Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у  Републици Српској, на састанку Управног одбора је учествовао Директор Центра.

Циљ акције је ојачати приступ правди за жене, посебно жене жртве насиља, у складу са стандардима о приступу правосуђу из Истамбулске Конвенције, укључујући примјену стандарда Европске конвенције о људским правима и Конвенције Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, као и подићи свијест кроз изградњу капацитета о родној равноправности у правосудним системима земаља Западног Балкана и повећати правна знања о људским правима и начинима тражења обештећења за жене у оквиру домаћег правосудног система.

На састанку су учесници упознати са  улогом Регионалног акционог Управног одбора и пројектним задатком (ТоR), генералном презентацијом пројекта и очекиваним резултатима, као и са планом рада за 2023.годину и са релевантним документима из  овог пројекта.

Улога чланова управног одбора је да представе идеје и приједлоге кроз активно учествовање на састанцима, изнесу своја искуства и ставове о приступу рјешавању ове проблематике и дају подршку отвореној дискусији и дебати као на састанцима националних институција за обуке у правосуђу.