20_2_23.jpg

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je u saradnji sa Atlantskom inicijativom u okviru projekta „Rod i pravosuđe“, a uz podršku Vlade Švedske, organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti na temu: „Procesuiranje krivičnog djela silovanja u pravosudnoj praksi u BiH“. Seminar je održan 20. februara 2023. godine u hotelu „Marriott“ u Banjaluci, a edukatori su bili gospodin Miroslav Popović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru, Prof.dr. Mile Šikman, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci i gospođa Olga Lola Ninković, voditelj Odjela za podršku svjedocima Okružnog suda u Banjaluci. Seminaru je prisustvovalo šesnaest učesnika iz reda sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, te predstavnici CEST-a i Atlantske inicijative.