Poštovani,
Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ima posebno zadovoljstvo predstaviti vam Program stručnog usavršavanja i početne obuke sudija i javnih tužilaca za 2023. godinu, koji je kreiran na bazi Zakona o Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, na osnovu analize potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija, iskazanog interesa pravosudne zajednice, te prijedloga pravosudnih institucija, preporuka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, prijedloga akademske zajednice i stalnih edukatora, sudija i javnih tužilaca u BiH, nevladinih i međunarodnih organizacija čiji su projekti uključeni u edukacije sudija i javnih tužilaca u BiH, kao i na osnovu analize različitih sudskih odluka, posebno odluka Evropskog suda za ljudska prava.