Poštovani,
Predstavljamo Vam Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019. godinu, koji je kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS i odobren od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, na osnovu Odluke broj: 07-50-2-1993-31/2018 od 20.12.2018.godine.
 
Program stručnog usavršavanja i početne obuke sudija i javnih tužilaca za  2019. godinu je kreiran na bazi Zakona o Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, analize potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija, iskazanog interesa pravosudne zajednice, prijedloga pravosudnih institucija, preporuka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, prijedloga edukatora, sudija i javnih tužilaca u BiH, akademske zajednice, nevladinih i međunarodnih organizacija, čiji su projekti uključeni u edukaciju sudija i javnih tužilaca u BiH, te na osnovu analize različitih sudskih odluka, posebno odluka Evropskog suda za ljudska prava.
 
U prilogu je kalendar aktivnosti za 2019-u godinu: