Zahvaljujući podršci ambasade Sjedinjenih Američkih Država, predstavnici Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH učestvovali su na 10. Međunarodnoj konferenciji  nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu, na temu „Efikasna edukacija sudija: Razumijevanje ranjivih grupa“ koja je održana u Ottawi, Kanada, od 30. oktobra do 03. novembra 2022. godine.

Nacionalni pravosudni institut Kanada je domaćin navedene konferencije, a organizator je Međunarodna organizacija za edukaciju u pravosuđu (IOJT), koja je osnovana 2002. godine kako bi promovisala vladavinu prava podupirući rad nacionalnih institucija za edukaciju u pravosuđu u zemljama širom svijeta.

Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH dr.sci Arben Murtezić je zajedno sa uvaženim međunarodnim stručnjacima, bio i izlagač na panelu „Rodni identitet: Sudske kompetencije”, gdje je prenio iskistva iz Bosne i Hercegovine.

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj predstavljao je član upravnog odbora ove institucije Prof. dr Darko Radić.

Učešće na ovogodišnjoj konferenciji je rezultat sveobuhvatne podrške ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, preko biroa za saradnju agencija za provođenje zakona - INL, Centrima za edukaciju sudija i  javnih tužilaca u Republici Srpskoj I Federaciji BiH.

 Uz njihovu podršku su Centri za edukaciju  postali članovi Međunarodne organizacije za edukaciju u pravosuđu (IOJT), u koju su primljeni u punopravno članstvo nakon učešća predstavnika Centara na  9. Međunarodnoj  konferenciji mreže organizacija za obuku u pravosuđu,  koja je održana u septembru 2019.godine  u Capetownu – Južnoafrička Republika a na kojoj su učestvovale delegacije iz 69 zemalja članica ove organizacije sa svih kontinenata.