Dana 15. i 16. juna 2023. godine, u glavnom gradu Švedske - Štokholmu, održana je 26. Generalna skupština Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN) na kojoj su prisustvovali i predstavnici Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovini, koji imaju status posmatrača pri EJTN-u. Generalnoj skupštini su prisustvovali predstavnici trideset institucija članica EJTN-a, predstavnici deset institucija koji imaju status posmatrača, kao i predstavnici institucija koje su aplicirale da postanu posmatrači, te predstavnici različitih partnerskih organizacija EJTN-a. U okviru skupštine je predstavljen novi generalni sekretar i Upravni odbor za EJTN.

Generalnu skupštinu EJTN-a 2023. otvorili su Ingrid Derveaux, generalni sekretar EJTN-a, i predstavnici domaćina Erik Brattgard, direktor Švedske akademije za obuku sudija i Stephan Utterskold, direktor Švedske akademije za obuku tužilaca. U uvodnom obraćanju skupu su se kratko obratili i Petra Lundh, glavna tužiteljica i Helena Jaderblom, predsjednica Vrhovnog suda Švedske. U nastavku su se skupu kratko obratili predstavnici Evropske komisije i predstavnici Ukrajinske akademije za obuku sudija i tužilaca. Nakon uvodnih obraćanja, izveštaj o aktivnostima EJTN -a za 2022. godinu, plan i program EJTN-a za 2024.godinu i prezentaciju aktivnosti, iznio je Remco van Tooren, predsjedavajući Upravnog odbora EJTN-a. U drugom dijelu dana su formirane radne grupe na teme budućnost EJTN-a, digitalizacija (obim i implementacija), učešće i uticaj EJTN na pravosudnu zajednicu, i grupa na kojoj su učestvovali prestavnici centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, prestavnici Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije na temu „Projekat Zapadni Balkan“. U sklopu ove radne grupe bilo je riječi o Projektu namjenjenom isključivo za zemlje Zapadnog Balkana, koje nisu članice EJTN-a, već su u svojstvu posmatrača, te o procjenama i potrebama nosilaca pravosudnih funkcija za obukom i razmjenama koje organizuje EJTN.