Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из грађанскоправне области на тему: „Актуелна питанја из Закона о облигационим односима Републике Српске“. Семинар је одржан 06. марта 2023. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био проф. др сц. Слободан Станишић, адвокат из Бања Луке и професор на Паневропском универзитету „Апеирон“.  Семинару је присуствовало укупно 41 (четрдесетиједан) учесник, 39 из реда носилаца правосудних функција у Републици Српској и 2 приправника. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен.