Jahorina2_2023.jpg

U hotelu "Termag" na Jahorini, u periodu od 17.-20. oktobra 2022. godine, XVII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, na temu „Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija-praksa“,  u organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija u Fedaraciji Bosne i Hercegovini , Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u RS i FBiH, Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH i advokatskim komorama RS i FBiH.

Uvodno obraćanje su imali gdin Velimir Ninković, predsjednik Upravnog odbora  Udruženja sudija Republike Srpske, gdin Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog  sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, gdin Miloš Bukejlović, Ministar pravde Republike Srpske, gdin Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i gdin Arben Murtezić direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon otvaranja Savjetovanja i uvodnih obraćanja, pristupilo se radnom dijelu Savjetovanja. Ove godine fokus je stavljen na najaktuelnije teme iz oblasti građanskog prava u BiH kao što su prodaja pod uslovom boljeg kupca (addictio in diem), obezbjeđenje naknade štete u obliku novčane rente i isplata ukupne svote, naknada štete koju državni službenici i zaposlenici počine u obavljanju službenih dužnosti, modernizacija  dostavljanja u parničnom postupku, dvije decenije od donošenja zakona o parničnom postupku – da li je vrijeme za donošenje novog zakona, pravne dileme u vezi sa surogat materinstvom u nacrtu novog građanskog zakonika republike srbije, bračna stečevina i primjena načela povjerenja u zemljišne knjige. Tokom drugog dana Savjetovanja održane su dvije katedre, iz građanskopravne oblasti na temu Novine u porodičnom zakonodavstvu Republike Srpske  i primjena novog Porodičnog zakona, te katedra iz  privredne oblasti. Tokom trećeg dana Savjetovanja, pored katedre iz građanskopravne oblasti i teme diskriminacije, održane su još tri katedre i to katedra iz međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima, katedra iz privredne oblasti, gdje su obrađene teme stečajnog i likvidacionog postupka i katedra iz upravne oblasti.

Savjetovanju je prisustvovalo 485 (četristoosamdesetipet) učesnika i to: sudije, advokati, notari, stručni saradnici iz pravosuđa, kao i predstavnici akademske zajednice, pravobranilaštava, VSTS- a BiH i drugih institucija iz cijele Bosne i Hercegovine.