21_12_22_2.jpg

Vlada Sjedinjenih Američkih država podržava reformu pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, stoga Agencija za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona, pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD, pruža razvojnu pomoć kroz obuku i obezbjeđivanje opreme za razvoj kapaciteta Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Imajući u vidu prednje navedeno, gospodin Matan Meyer, šef ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL), zajedno sa gospodinom Frankom Bradsherom, residentnim pravnim savjetnikom Ambasade SAD u BiH, u okviru Ministarstva pravde SAD, uručili su danas Centru donaciju u vidu računarske opreme i tehnologije, u vrijednosti od 40,374.78 američkih dolara. Donaciju je preuzeo direktor Centra, gospodin Tomislav Čavić, koji se zahvalio gospodinu Meyeru  i Ministarstvu vanjskih poslova SAD, na donaciji vrijedne računarske opreme, kao i gospodinu Bredsheru i Ministarstvu pravosuđa SAD na posredstvu za dobijanje donacije. Istakao je da je ova donacija od velikog značaja za dalji rad Centra, imajući u vidu da se računarska tehnologija razvija rapidnom brzinom.  Gospodin Čavić je ukazao da ima čast i zadovoljstvo sarađivati sa svim odjelima Vlade Sjedinjenih Američkih Država, ali je ukazao na izuzetno dobru i dugogodišnju saradnju Centra sa pravnim savjetnicima i uposlenicima Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (U.S. Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training – US DoJ/OPDAT), koja datira još od 2012. godine. Naposljetku, direktor Centra je rekao da se nada da će se u narednom periodu uspješno realizovati sve zajednički planirane aktivnosti, te da će se održati ovakva saradnja na budućim projektima.

21_12_22_4.jpg