Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту ЦЕСТ РС), у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине, у оквиру МАТРА пројекта Фонда за регионално партнерство Холандије, под називом „Размјена стручности и искуства о правосудној етици и интегритету и процедуралној учинковитости међу правосуђима Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине“, организовао је семинар под називом „Обука о етици и интегритету“, а који се одржао у Београду 29-30. маја 2023. године. Семинару је присуствовало 31 учесник, чијом је изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом, семинар је изузетно успјешно завршен.