U periodu od 08. – 12. maja 2023.godine, organizovana je studijska posjeta na poziv Akademije Evropskog prava (ERA) u Trijeru (Njemačka), u blizini Luksemburga. U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu i predstavnici advokatskih komora iz zemalja Zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova. Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u ovoj studijskoj posjeti su učestvovali Tomislav Čavić - direktor Centra i Miodrag Bajić - v.d. Glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i član upravnog odbora Centra.

Glavni cilj ove studijske posjete je da se učesnici upoznaju sa radom i misijom ERA, njenim aktivnostima, formatima i metodologijom obuke, o trenerima i ciljnim grupama obuke koja je u njihovoj nadležnosti, kao i da se uključe u sveobuhvatnu raspravu o potrebama i zajedničkim očekivanjima za obuke nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama regiona o pravu Evropske Unije, a u kontekstu pristupanja ovih zemalja EU, kao i razvoj zajedničke strategije ERA obuka sa svim zainteresovanim stranama zemalja Zapadnog Balkana u narednim godinama.

U program ove studijske posjete su uključene plenarne sjednice, kao i odvojene sesije specifične za svaku zemlju posebno, kao i grupne sesije koje se odnose na struku, radi fokusiranja odgovarajućih potreba za obukom i diskusije koje su imale za cilj da otkriju koju ulogu bi ERA mogla imati u svakoj od zemalja i u kojim pravnim pitanjima, kao i o kojim temama bi mogla pružiti pomoć u smislu obuke na nacionalnom nivou, kao i šta bi ERA mogla ponuditi da doprinese regionalnoj saradnji i regionalnim obukama.

Na kraju studijske posjete je organizovana posjeta Evropskom sudu pravde u Luksemburgu sa prisustvovanjem suđenju i raspravi u konkretnom parničnom predmetu, te obilazak zgrade suda sa vodičem i sastanak i razgovor sa sudijom ovog suda Markom Ilešičem iz Slovenije.