У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 24. децембра 2019. године, одржан је семинар на тему „Посебне истражне радње“.

Едукатори су били др Миодраг Бајић, замјеник главног републичког тужиоца – специјални тужилац Републичког тужилаштва Републике Српске и др Милијана Буха, чланица Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и доцент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Семинару је присуствовало 20 носилаца правосудних функција из Републике Српске.

Едукатори су о посебним истражним радњама изложили из угла доктрине, важећих законских одредаба, те кроз презентовање извода из праксе ЕСЉП (два случаја апеланата против Републике Хрватске). Такође, тужилац Бајић је припремио хипотетички случај у виду презентације, како би овај правни институт приближио полазницима семинара.

Opširnije...

''SLUČAJEVI STRANIH TERORISTIČKIH BORACA (FTF)''

BEČ, 15. – 18. decembra 2019.godine

U periodu od 15. - 18. decembra 2019.godine, u Beču – Bečki internacionalni centar (VIC), održana je trodnevna Regionalna radionica za Jugoistočnu Evropu na temu: '' Slučajevi stranih terorističkih boraca ''(FTF), koja je organizovana od strane odjela Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC), za tužioce,  službenike bezbjedonosnih agencija i prestavnike nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu zemalja Jugoistočne Evrope ( Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo).

Radionicu je vodila gđa. Solongo Dolgor – Programski službenik u odjelu UN za prevenciju terorizma (UNODC).

Prvog dana radionice, učesnicima je predstavljen ''Priručnik za institucije za edukaciju sudija i tužilaca u Jugoistočnoj Evropi – Strani teroristički borci'', ažurirano izdanje za 2019.godinu.

U radionici su izlagali međunarodni stručnjaci za borbu protiv terorizma, a u radu radionica su, pored predstavnika nacionalnih institucija  za obuku u pravosuđu iz zemalja Jugoistočne Evrope, aktivno učestvovali i Tomislav Čavić – direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Arben Murtezić – direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Cilj ove radionice je razmjena iskustasva i jačanje domaćih institucija čiji je domen rada suprostavljanje i vođenje istraga  za krivična djela terorizma, te pregled prijetnji i trendova u nastajanju koje se odnose na povratak i preseljenje  stranih terorističkih boraca u Jugoistočnu Evropu.

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je u saradnji sa u saradnji sa Projektom za razvoj, pomoć i edukaciju u prekomorskim zemljama Ministarstva pravosuđa SAD (DoJ/OPDAT), organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti na temu Finansijske istrage u predmetima koruptivnih krivičnih djela“.

Seminar je održan 16. i 17. decembra 2019. godine u hotelu „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, dok su edukatori bili gospodin Goran Krnaič, rezidentni pravni savjetnik OPDAT-a u BiH, gospođa Svetlanka Bijelić, republički javni tužilac – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, gospođa Svetlana Marić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci i gospođa Olga Pantić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci.

Pomenuti događaj uvećao je svojim prisustvom i Njegova ekselencija gospodin Eric Nelson, ambasador SAD-a u BiH, koji je tom prilikom saopštio učesnicima da Ambasada SAD-a daje podršku pravosuđu za borbu protiv korupcije i oduzimanje imovinske koristi, upravo kroz obuke sudija i tužilaca, te da će nastaviti sa podrškom i u narednom periodu.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ у РС“) је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, а у оквиру пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини, организовао семинар под називом „Техника израде пресуде у парници с фокусом на образложење“.

Овај семинар, превасходно намијењен за обуку будућих едукатора, одржан је 16-18. децембра 2019. године у Бањалуци, у просторијама ЦЕСТ-а у РС.

Едукатори су били господин Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске и госпођа Љиљана Мијовић, бивша судија Европског суда за људска права и професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Семинару је присуствовало шест носилаца правосудних функција из Републике Српске и Федерације БиХ.

У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 11. децембра 2019. године, одржан је семинар на тему „Представљање базе судских одлука ЦСД ВСТС-а и основе ЦМС/ТЦМС-а“.

Семинар је проведен у складу са утврђеним дневним редом, као и Препорукама Peer Review Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ. Едукатори су били, испред ИКТ Одјела ВСТС-а БиХ, господин Драгиша Јокић, правни савјетник/аналитичар и госпођа Вилдана Башић, правник/аналитичар, те представници Центра за судску документацију ВСТС-а БиХ, и то: госпођа Шеила Брковић Имамовић, правни савјетник, госпођа Ермина Голош, виши правни савјетник за судску праксу и господин Харис Лихић, референт за судску документацију.

С обзиром на то да током сваке године ВСТС БиХ именује нове носиоце правосудних функција од којих неки прије тога нису никада радили у правосудним институцијама, те самим тим не посједују потребна знања о софтверу за аутоматско управљање предметима и бази судских одлука, постоји константна потреба да се ова лица едукују из области коришћења ЦМС/ТЦМС-а, као алата неопходног за управљање предметима.

Još članaka...

  1. 9-10.12. Vještina pisanja i obrazlaganja presude
  2. 5.12. Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova i Okr.javnih tužilaštava u Banjoj Luci i Prijedoru
  3. 2.12. Značaj tužilačkog i sudskog postupanja u prevenciji saobraćajnih nezgoda
  4. 6.12. Intelektualno vlasništvo u Bosni i Hercegovini
  5. 29.11. Modul 4 "Izvršna i upravna oblast"
  6. 28.11. Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja
  7. 20.11. Ujednačavanje sudske prakse okružnih sudova u prekršajnom postupku
  8. 19.11. Vještina unakrsnog ispitivanja u krivičnom postupku
  9. 15.11. Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u RS
  10. 8.11. Aktuelna praksa Okružnih sudova i Okružnih j.tužilaštava u Bijeljini i Doboju
  11. 11.11. Izvršenje alternativnih mjera i krivičnih sankcija za maloljetnike
  12. 13.11. Radno pravo
  13. 12.11. Metodologija izrade sudske odluke u krivičnom postupku
  14. 14-15.11. Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu
  15. 5.11. Bangalorski principi sudijskog ponašanja
  16. 24.10. Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu
  17. 23.10. Predstavljanje Priručnika o efikasnom oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom
  18. 21-22.10. Osnovi prava Evropske unije
  19. 23.10. Dualizam prekršajnog i krivičnog postupka - načelo "Ne bis in idem"
  20. 16-19.10. XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  21. 16.10. Sporazum o saradnji
  22. 14.10. Javno-privatno partnerstvo
  23. 7-9.10. XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH
  24. 1-2.10. Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici
  25. 8-10.10. Regionalna konferencija
  26. 9.10. Notarska isprava kao izvršna isprava
  27. 30.9. Tužilački imunitet u predmetima ratnih zločina
  28. 26-27.9. Osnovi prava Evropske unije
  29. 23.9. Naknada štete
  30. 10.10. Glavni pretres
  31. 8.10. Najbolji interes djeteta
  32. 20.9. Socijalna amneza i Princip oportuniteta
  33. 10-11.9. Krivična djela počinjena iz mržnje
  34. 16.9. Zakon o mjenici Republike Srpske
  35. 3.10. Određivanje naknade za eksproprisanu imovinu
  36. 22-26.9. Međunarodna konferencija mreže organizacija za obuku u pravosuđu
  37. 22-23.11.Budimpešta EJTN
  38. 23.9. Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza
  39. 19.9. Aktuelna pitanja iz izvršnog postupka i Rad sudskih izvršitelja
  40. 09.09.Aktuelna pitanja iz oblasti registracija poslovnih subjekata
  41. 9-13.7. Sastanak nacionalnih trenera (edukatora)
  42. 27-28.6. 22. Generalnа skupštinа Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN)
  43. 27-28.6. Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela
  44. 25.6. Seksualno uznemiravanje – zakonska rješenja i pravosudni okvir
  45. 26.6. Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce
  46. 25.6. Bangalorski principi sudijskog ponašanja
  47. 21.6. Praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti izvršnog postupka
  48. 18.6. Forma obligacionih ugovora i pravne posljedice povrede bitne forme ugovora
  49. 19.6. Bračna tekovina
  50. 17.6. Modul 2 - Građanska oblast