(3.8) 3-4.5.Jasan i ubjedljiv nastup u sudnici i tužilaštvu kao i u kontaktu sa medijima