(5.0) 25-26.5.Osnovni principi tumačenja Konvencije (napredna obuka) i procesna prava