Seminari 2014

Categories

(1.1) 30-31.1.Jahorina-Analiza i implementacija slučaja

(1.2) 4-5.2.Sarajevo-Vremensko važenje krivičnih zakona

(1.3) 7.2.Banja Luka-Krivična djela u oblasti saobraćaja

(1.4) 11.2.Banja Luka-Praksa Evropskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na čl.5i7 EKLJP

(1.5) 17.2.Banja Luka-Unapređenje sudskog odgovora na slučajeve nasilja u porodici

(1.6) 20-21.2.Teslić-Finansijske istrage u predmetima prekograničnog organizovanog kriminala

(1.7) 24.2.Banja Luka-Modul1-građanska oblast

(1.8) 26.2.Banja Luka-Unovčenje imovine i namirenje povjerilaca u st.postupku i Regulisanje međ.stečaja u zakonodavstvu R.Srbije

(1.9) 27-28.2.Sarajevo-Primjena mjera zaštite i pružanje podrške za svjedoka

(2.0) 28.2.Banja Luka-Izrada tužilačkih akata

(2.2) 5.3.Banja Luka-Organizovani kriminal,privredni kriminal i korupcija

(2.3) 6-7.3.Vlašić-Edukacija edukatora

(2.4) 12.3.Banja Luka-Mobing

(2.6) 17.3.Banja Luka-Krivična djela počinjena iz mržnje

(2.7) 19.3.Banja Luka-Uticaj Evropskog prava na nacionalno pravo

(2.7.2) 20-21.3.Jahorina-Vodić za primjenu mjera zaštite za svjedoke

(2.8) 21.3.Banja Luka-Uticaj ličnih karakteristika i različitosti na atmosferu i procese u sudnici

(2.9) 25.3.Banja Luka-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju

(3.0) 27.3.Banja Luka-Carinski i poreski prekršaji i Vještačenje kao dokazno sredstvo u prekršajnim postupcima

(3.1) 27-28.3.Banja Luka-Istraživanje i krivično gonjenje slučajeva korupcije

(3.3) 31.3.Banja Luka-Obustava postupka i Postupak izvršenja

(3.4) 1.4.Banja Luka-Tehnike izrade sudske odluke

(3.5) 3.4.Banja Luka-Produženo krivično djelo

(3.6) 10-11.4.Teslić-Istraga i procesuiranje kr.djela vezanih za narkotike

(3.8) 17.4.Aktuelna praksa Okružnih sudova u I.Sarajevu i Trebinju

(4.0) 25.4.Bijeljina-Izmjene Zakona o parničnom postupku

(4.1) 29.4.Banja Luka-Modul 2-krivična oblast

(4.3) 5.5.Banja Luka-Suzbijanje prisilnog i štetnog rada djece na ulici u BiH

(4.4) 8.5.Banja Luka-Izmjene Zakona o parničnom postupku

(4.5) 12.5.Banja Luka-Najčešći razlozi poništenja upravnog akta

(4.6) 15-16.5.Jahorina-Analiza i implementacija slučaja

(4.8) 19.5.Banja Luka-Novine u založnom pravu RS

(5.0) 22.5.Teslić-Krivična djela prisilnog rada: Dječije prosjačenje

(5.2) 27.5.Banja Luka-Sudska praksa u postupku izvršenja

(5.3) 2.6.Banja Luka-Zaštita prava manjinskih akcionara i Primjena Zakona o preuzimanju akc.društava

(6.2) 17.6.I.Sarajevo-Zakon o zabrani diskriminacije i međ.standardi koji se odnose na diskriminaciju

(6.2.1) 18.6.Banja Luka-Vodić za primjenu mjera zaštite za svjedoke

(6.3) 19.6.Banja Luka-Ugovor o konsignaciji i Ugovor o špediciji

(6.4) 20-22.6.Neum-XII Međunarodno savjetovanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

(6.5) 23-24.6.Jahorina-Ustav BiH i Evropska konvencija o ljudskim pravima

(6.6) 25.6.Banja Luka-Krivična djela počinjena iz mržnje

(6.8) 27.6.Banja Luka-Primjena Zakona o eksproprijaciji i Primjena Zakona o privatizaciji državnih stanova

(6.9) 30.6.Banja Luka-Modul 4-Nosioci pravosudne funkcije i društvo

(7.0) 5.9.Banja Luka-CMS-Početna edukacija CMS korisnika koji se po prvi put imenuju na neku od pravosudnih funkcija

(7.1) 8.9.Banja Luka-Prošireno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela

(7.3) 17-19.9.Neum-VII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

(7.4) 17-19.9.Sarajevo-Organizovani kriminal - Trgovina ljudima

(7.5) 18.9.Banja Luka-Izmjene Zakona o prekršajnom postupku i Dualizam pr.postupka-načelo "ne bis in idem"

(7.7) 22-24.9.Teslić-Organizovani kriminal-Trgovina ljudima

(7.8) 23.9.Banja Luka-Aktuelna praksa privrednih sudova u RS

(7.9) 29.9.-1.10.Neum-XIII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(8.0) 3-4.10.Banja Luka-Oktobarski pravnički dani

(8.1) 7.10.Banja Luka-Ratni zločini

(8.2) 8.10.Bijeljina-Izmjene Zakona o parničnom postupku

(8.3) 9-10.10.Jahorina-Sekundarna viktimizacija žrtava trgovine ljudima

(8.4) 10.10.Banja Luka-Sukobi zakona i problemi u praksi i Naročiti slučajevi poništavanja,ukidanja i mijenjanja rješenja u up.postupku

(8.5) 14.10.Banja Luka-Spec.obuka "Ispitivanje maloljetnika i Simulirano suđenje maloljetniku sa hip.primjerom iz prakse"

(8.6) 15-18.10.Jahorina-IX Savjetovanje iz građanske oblasti

(8.7) 21.10.Banja Luka-Edukacija edukatora "Integrisanje principa ravnopravnosti polova u obukama"

(9.0) 30.10.Banja Luka-Arhuska konvencija

(9.1) 4.11.Banja Luka-Ratni zločini

(9.2) 6.11.Banja Luka-Zastara u vezi sa odlukama Ustavnog suda BiH

(9.3) 10.11.Doboj-Zakon o zabrani diskriminacije i međ.standardi koji se odnose na diskriminaciju

(9.4) 10-11.11.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(9.5) 12.11.I.Sarajevo-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova I.Sarajevo i Trebinje

(9.7) 14.11.Banja Luka-Modul3-Alternativno rješavanje sporova

(9.9) 19.11.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnog suda Banja Luka