(911) 8.11.Sarajevo-Pravo na obrazloženu sudsku odluku-čl.6 Evropske konvencije o ljdskim pravima