(9.0) 16-17.10.Teslić-Vještine zastupanja u predmetima ratnih zločina