(1.8) (odgođen) Banja Luka-Aktuelna pitanja u primjeni Zakona o parničnom postupku