(910) 6-9.11.Sarajevo-Visokotehnički kriminal-Uvodni modul o kibernetičkom kriminalu,elektronskim dokazima i internet procedurama