(3.1) 4-5.4.Sarajevo-Transparentnost tužilaštava i komunikacija sa javnošću