(906) 16.11.Banja Luka-Novine u stvarnom pravu RS s posebnim osvrtom na pravo građenja