Seminari 2015

Categories

(1.1) 27.1.Sarajevo-Posjeta Sudu Bosne i Hercegovine

(1.3) 29-30.1.Banja Luka-Sudska praksa ESLJP u vezi sa efikasnošću sudskih postupaka i njen uticaj na trajanje sudskih postupaka u BiH

(1.4) 2-3.2.Banja Luka-Provođenje istrage u predmetima ratnih zločina

(1.5) 6.2.Banja Luka-Izrada tužilačkih akata

(1.6) 10.2.Banja Luka-Modul 1-Nosioci pravosudne funkcije i društvo

(1.7) 16-18.2.Teslić-Borba protiv terorizma

(1.8) 23.2.Banja Luka-Upravljanje sudskim postupkom

(1.9) 24.2.Banja Luka-Aktuelna praksa privrednih sudova u RS

(2.0) 26.2.Mostar-Krivična djela počinjena iz mržnje

(2.1) 3.3.Banja Luka-Modul 2-Građanska oblast

(2.2) 9-10.3.Zenica-Zaštita prava vlasništva iz čl.1 Protokola 1 uz EKOLJP

(2.3) 11-13.3.Sarajevo-Istraga trgovine drogom

(2.4) 13.3.Banja Luka-Mjere obezbjeđenja s posebnim osvrtom na pritvor nakon potvrđivanja optužnice

(2.5) 17.3.Banja Luka-Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima u upravnom pravu i praksa ESLJP

(2.6) 18.3.Banja Luka-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju

(2.7) 19-20.3.Banja Luka-Rasprava o pojedinim pitanjima sudske prakse iz građanske oblasti

(2.8) 19-20.3.Sarajevo-Međunarodna pravna pomoć i ekstradicija

(2.9) 26-27.3.Teslić-Tehnike izrade presude u krivičnim predmetima

(3.0) 30.3.Banja Luka-Djeca kao oštećeni i svjedoci u krivičnom postupku

(3.1) 2.4.Sarajevo-Krivična djela počinjena iz mržnje

(3.2) 6-7.4.Banja Luka-Međunarodni stečaj

(3.3) 7-8.4.Jahorina-Profesionalna etika

(3.4) 14.4.Banja Luka-Funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti

(3.5) 15.4.Banja Luka-Upravljanje sudskim postupkom

(3.6) 16-17.4.Sarajevo-Tehnike intervjuisanja žrtava trgovine ljudima

(3.7) 20-21.4.Bijeljina-Analiza dokaza u predmetima ratnih zločina-izrada optužnice

(3.8) 24.4.Banja Luka-Modul 3-krivična oblast

(3.9) 7.5.Banja Luka-Posebne istražne radnje

(4.0) 8.5.Trebinje-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova I.Sarajevo i Trebinje

(4.1) 11.5.Banja Luka-Prekršajni postupak i primjena Zakona o prekršajima u postupcima prema maloljetnicima

(4.2) 14-15.5.Tuzla-Rasprava o pojedinim pitanjima iz sudske prakse u krivičnoj oblasti u pogledu nejednakosti

(4.3) 18-19.5.I.Sarajevo-Anti-diskriminaciono pravo: suzbijanje diskriminacije manjinskih grupa

(4.4) 18-19.5.Sarajevo-Izrada presude i analiza dokaza u predmetima ratnih zločina

(4.5) 21-22.5.Banja Luka-Alternativno rješavanje sporova

(4.6) 25.5.Bijeljina-Zakon o zabrani diskriminacije i međ.standardi koji se odnose na diskriminaciju

(4.7) 29.5.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(4.8) 2-5.6.Neum-XIV Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(4.9) 4-5.6.Vlašić-Tehnike izrade presude u građanskom postupku

(5.0) 12-14.6.Neum-XIII Međ.savjetovanje:Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva

(5.1) 12.6.Banja Luka-Modul 4-Izvršna i vanparnična oblast

(5.2) 16-17.6.Sarajevo-Priprema optužnice

(5.3) 22-23.6.Teslić-Obuka edukatora specijalizovanih za rad sa maloljetnicima i djecom

(5.4) 23.6.Banja Luka-Proaktivna uloga predsjednika suda u upravljanju sudom

(5.5) 25-26.6.Teslić-Ratno seksualno nasilje

(5.6) 29.6.Banja Luka-Sticanje prava svojine prema Zakonu o stvarnim pravima RS

(5.7) 2-3.9.Jahorina-Kolizija propisa o ljudskim pravima

(5.8) 7-8.9.Trebinje-Rasprava o pojedinim pitanjima sudske prakse iz građanske oblasti

(5.9) 10.9.Tuzla-Krivična djela počinjena iz mržnje: predrasuda kao pobuda za izvršenje krivičnog djela

(6.0) 17-18.9.Konjic-Edukacija edukatora specijalizovanih za oblast trgovine ljudima

(6.1) 18.9.Banja Luka-Potvrđivanje optužnice s posebnim osvrtom na razloge za odbijanje potvrđivanja optužnice

(6.2) 28.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnog suda u Banjaluci

(6.3) 29.9.Bijeljina-Aktuelna praksa Okružnih sudova i Okružnih tužilaštava u Bijeljini i Doboju

(6.4) 30.9.Banja Luka-Aktuelna sudska praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu

(6.5) 1-2.10.Bihać-Sloboda izražavanja u odnosu na klevetu

(6.6) 2-3.10.Banja Luka-Oktobarski pravnički dani

(6.7) 5-7.10.Neum-VIII Stručno savjetovanje tužilaca BiH

(6.8) 8.10.Sarajevo-Govor mržnje

(6.9) 13-14.10.Jahorina-Tehnike finansijske istrage u slučajevima trgovine ljudima

(7.0) 14.10.Banja Luka-Edukacija predsjednika sudova u upravljanju sudom

(7.1) 15-16.10.Teslić-Zastupanje optužnice u predmetima ratnih zločina

(7.2) 19.10.Banja Luka-Aktuelna pitanja u primjeni Zakona o parničnom postupku

(7.3) 21-24.10.Jahorina-X Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(7.4) 26-28.10.Sarajevo-Trgovina ljudima

(7.5) 28.10.Bijeljina-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Bijeljini i Doboju

(7.6) 30.10.Banja Luka-Izmjene Zakona o prekršajima-problemi u primjeni zakona i aktuelna pitanja

(7.7) 2-3.11.Trebinje-Odnos Ustavnog suda BiH i redovnih sudova u kontekstu člana IV- 3b i 3c Ustava BiH

(7.8) 5.11.Banja Luka-Krivična djela počinjena iz mržnje

(7.9) 6.11.Banja Luka-Djeca kao oštećeni i svjedoci u krivičnom postupku

(8.0) 9.11.Banja Luka-Primjene Zakona o radu sa aktuelnom sudskom praksom i Sudsko poravnanje

(8.1) 11.11.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz oblasti upisa u sudski registar

(8.2) 12-13.11.Jahorina-Evropska socijalna povelja

(8.3) 20.11.Banja Luka-Naknada štete kao posljedica nesavjesnog liječenja

(8.4) 26-27.11.Fojnica-Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda s posebnim osvrtom na čl.5,6i14

(8.6) 3.12.Banja Luka-Savremeno komuniciranje s javnošću

(8.7) 9.12.Banja Luka-Djeca u sukobu sa zakonom u krivičnom i prekršajnom postupku

(8.8) 15.12.Banja Luka-Metodologija izrade presude u krivičnim stvarima