(6.6) 27-28.5.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u građanskim sudskim sporovima