(6.4) 27.5.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala