(5.0) 18-19.5.Trebinje-Usaglašavanje sudske prakse u BiH-građanski panel