Seminari 2010

Categories

(1.1)18-19.1.Sarajevo-Maloljetnicka delinkvencija i kriminal

(1.2)21-22.1.Banja Luka-Maloljetnicka delinkvencija i kriminal

(1.3)25.1.Mrakovica-Program obuke sudija na izvrsnom referatu i sudskih izvrsitelja

(1.5)12.2.Banja Luka-Tužba u upravnom sporu i ćutanje uprave

(1.6)19.2.Banja Luka-Ugovor o poklonu i ugovor o doživotnom izdržavanju

(1.6.2) 25.02.Banja Luka-Krivična djela protiv službene dužnosti

(1.7)26.2.Banja Luka-Industrijska svojina i kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava

(1.8) 5.3.Banja Luka-Vrijednost predmetnog spora i obrazloženje sudske odluke-troškovi postupka

(2.2) 22-23.3.Teslic-Izvršenje na pokretnoj imovini

(2.3) 26.3.Banja Luka-Preuzimanje akc.društava prema Zakonu o preuzimanju akc.društava

(2.4) 29.3.Banja Luka-Ljudska prava

(2.5) 31.3-1.4.Banja Luka-Početna obuka-Modul 1 "Evropska konvencija i ravnopravnost polova"

(2.6) 12.4.Banja Luka-Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

(2.7) 16.4.Banja Luka-Uloga sudskih izvršitelja

(2.8) 19.4.Banja Luka-Glavni pretres

(2.9) 23-24.4.Trebinje-Aktuelna pitanja iz građanskog prava

(2.9) 26.4.Banja Luka-Položaj i uloga ovlaštenih organa u prekršajnom postupku

(3.0) 30.4.Banja Luka-Prestanak radnog odnosa i kolektivni ugovori

(3.1) 4.5.Banja Luka-Mjere obezbjeđenja

(3.2) 10.5.Banja Luka-Pretpostavke odgovornosti za štetu s osvrtom na ugovornu štetu

(3.3)13-14.5.Brcko-Ujednacenost sudske prakse u predmetima ratnih zlocina BiH

(3.3.2) 17.5.Banja Luka-Vanparnicni postupak

(3.5) 21.5.Banja Luka-Uloga upravnog spora u razvoju pravne države

(3.8) 15-16.06.Banja Luka-Početna obuka-Modul 2-Građanska oblast

(4.0) 22.06.Banja Luka-Najbolji interes djeteta i maloljetnička delinkvencija

(4.1) 25.06.Banja Luka-Menadžment

(4.2) 29.06.Banja Luka-Kompjuterski kriminal i Oduzimanje imovinske koristi izvršenjem kr.djela

(4.3) 2-3.9.Bihać-Konferencija "Primjena propisa iz građanskopravne oblasti"

(4.4) 6.9.Mrakovica-Komunikacija: sudija-sudski izvršitelj

(4.5) 9-10.9.Banja Luka-Početna obuka "Modul 3-krivična oblast"

(4.7) 20-21.9.Sarajevo-Seminar o međunarodnim aspektima izvršenja

(4.8) 27.9.Banja Luka-Vještačenja

(5.1) 11.10.Banja Luka-Prekršajni postupak za prekršaje iz oblasti poreza

(5.2) 12.10.Jahorina-Komunikacija sudija-sudski izvršitelj

(5.3) 21-23.10.Jahorina-Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(5.4) 25.10.Banja Luka-Žalba i glavni pretres pred drugostepenim sudom

(5.5) 29.10.I.Sarajevo-Aktuelna praksa Okružnih sudova I.Sarajevo/Trebinje

(5.6) 29.10.I.Sarajevo-Aktuelna praksa Okružnih tužilaštava I.Sarajevo/Trebinje

(5.8) 8.11.Banja Luka-Etička orjentacija i pravilno obavljanje dužnosti nosilaca pr.funkcije

(6.0)11-12.11.Banja Luka-Početna obuka "Modul IV-izvršna i upravna oblast"

(6.1) 19.11.Banja Luka-Nadležnost privrednih sudova i postupak u privrednim sudovima

(6.2) 22.11.Banja Luka-Naknada nematerijalne štete i Ugovor o osiguranju od odgovornosti

(6.2.1) 22-23.11.Mostar-Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH

(6.3) 26.11.Banja Luka-Prethodni stečajni postupak/uticaj stečaja na sud.postupke

(6.5) 3.12.Trebinje-Aktuelna pitanja iz prakse Okr.sudova I.Sarajevo i Trebinje

(6.7) 8.12.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnog suda Banja Luka

(6.8) 13.12.Banja Luka-Vrste presuda u upravnom sporu