Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из ванпарничне области на тему: „Судска пракса из ванпарничних поступака“. Семинар је одржан 12. септембра 2022. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је била гђа Селма Шаћировић, судија Основног суда у Бијељини. Циљ овог семинара је упознавање учесника са актуелном судском праксом из ванпарничних поступака, те уједначавање судске праксе ванпарничних поступака. Семинару је присуствовало тринаест учесника, дванаест из реда носилаца правосудних функција Републике Српске и један приправник. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен.