6_7_9_22.jpg

Misija OSCE -a u BiH u saradnji sa Kancelarijom Savjeta Evrope u Sarajevu, Centralnom izbornom komisijom BiH i Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj je u periodu od 6-7.9. u Banjaluci realizovala drugu od planiranih četiri aktivnosti edukacije tužilaca i predstavnika policijskih agencija na temu „Efikasno istraživanje i procesuiranje krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbora“.

Predmetne aktivnosti se provode u skladu sa zaključcima VSTS-a BiH od 6. jula 2022. godine i zaključcima konferencije „Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti i integritetu izbora“ od 23 - 25. juna 2022. godine, kojima je pored ostalog utvrđena važnost i potreba organizacije edukacija iz oblasti povrede izbornog procesa, te istaknut značaj uspostavljanja kontinuirane i bliske saradnje između nadležnih tijela za provođenje izbora i nadležnih organa krivičnog pravosuđa, a radi zaštite integriteta izbornog procesa.