Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из привредноправне области на тему: „Степен правне заштите жига у Босни и Херцеговини“. Семинар је одржан 06. септембра 2022. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био мр Његослав Јовић, виши асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Циљ овог семинара је боље разумијевање питања правне заштите интелектуалне својине као специфичне гране права, гдје постоји доста нејасноћа, а у којој области судови у Босни и Херцеговини немају богату праксу. Семинару су присуствовала четри учесника, један из реда носилаца правосудних функција Републике Српске и три судска приправника. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен.