Regionalni sastanak o usklađivanju sudske prakse u vezi sa vatrenim oružjem

12_5_22.jpg

UNODC Globalni program vatrenog oružja (GFP) održao je 11. i 12. maja 2022. godine u hotelu “Hyatt Regency” u Beogradu regionalni sastanak o usklađivanju sudske prakse u vezi sa vatrenim oružjem. Sastanak je okupio 40 (četrdeset) sudija i tužilaca iz jurisdikcija Jugoistočne Evrope, uz predstavnike nacionalnih pravosudnih akademija. Sastanku su ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj prisustvovali Tomislav Čavić, direktor i Mila Čolić, načelnik Sektora za stručno usavršavanje iz krivičnopravne oblastiU okviru regionalnog projekta „Reakcija krivičnog pravosuđa na trgovinu oružjem“, UNODC GFP je prvobitno analizirao 211 (dvijestotinejedanaest) presuđenih slučajeva u vezi sa vatrenim oružjem, a zatim je sistematizovao i izradio lokalne zbirke sudske prakse. Zbirke sadrže i osvrt na važeće krivično zakonodavstvo i zvanična mišljenja najviših sudskih instanci o spornim pravnim pitanjima. U nekim jurisdikcijama, zbirke sudske prakse su dodatno dopunjene tokom serije radionica i doprinosa od učesnika.Sastanak je prvenstveno služio kao platforma praktičara krivičnog pravosuđa, što je rezultovalo zajedničkim razmatranjem dokumentovanih praksi u procesuiranju i suđenju u slučajevima vezanim za vatreno oružje i razmjenom informacija o aktuelnim i novonastalim spornim pravnim pitanjima, proceduralnim pitanjima i praksi odmjeravanja kazni u slučajevima vatrenog oružja.

Učesnici su identifikovali oblasti koje UNODC GFP treba da proširi svoj angažman u analizi i prikupljanju sudske prakse u vezi sa vatrenim oružjem i korišćenju razvijenih zbirki sudske prakse u obrazovne svrhe, u bliskoj saradnji sa nacionalnim pravosudnim akademijama. Ova aktivnost se provodi uz finansijsku podršku Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske, Francuske, Holandije i Norveške kroz Trust fond za kontrolu SALW za zapadni Balkan i uz podršku Evropske unije. Ova aktivnost doprinosi SDG 16, posebno Cilju 16.4 za značajno smanjenje nezakonitih finansijskih tokova i tokova oružja, jačanje povrata i povrata ukradene imovine i borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala.