У складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, дана 11. маја 2022. године, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, одржан је трећи овогодишњи семинар за стручне сараднике запослене у судовима и тужилаштвима свих нивоа у Републици Српској. На овом семинару, који је похађало 25 учесника, едукатор, госпођa Светланa Марић, судијa Окружног суда у Бањалуци, oбрадила је Модул 3 друге године обуке под називом „Кривична област“. Овај модул обухвата кривични поступак од подизања оптужнице до доношења кривичне пресуде, а његовој обради су били обавезни да присуствују они стручни сарадници који његовој обради, из било којег разлога, нису присуствовали 2019. године.

Излагањe едукатора је било практичног карактера, те су присутни стручни сарадници имали прилику да добију низ конкретних савјета за вођење поступка. Едукатор је нагласио значај сваке поједнине радње судије током поступка, те су учесницима указали на неке од грешака које тужиоци и судије почетници најчешће праве у свом раду.

Стручни сарадници су, такође, имали прилику да судији Марић постављају питања која их конкретно интересују, те су на тај начин отклонили неке од недоумица са којима се сусрећу у свом раду.