Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj u saradnji sa Fondacijom Udružene žene Banja Luka, a uz podršku Projekta za razvoj, pomoć i edukaciju u prekomorskim zemljama Ministarstva pravosuđa S.A.D.-a (OPDAT/DoJ) je organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti namijenjen sudijama, javnim tužiocima i stručnim saradnicima na temu "Zaštita od nasilja u porodici prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske". Seminar je održan 28.aprila u Tesliću a  izlagači su bili prof. dr Mile Šikman, Branislava Popović psihoterapeutkinja i Igor Cimeša okružni javni tužilac iz Banjaluke. 

28_4_22_2.jpg