Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: CEST RS) je organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti na temu: Krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Seminar je održan 26. aprila 2022. godine u prostorijama CEST RS u Banjoj Luci, a edukatori seminara su bile gđa Sanja Guzina, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka i dr Mirjana Dragoljić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Cilj ovog seminara je da se osim zakonske regulative, učesnicima ukaže na probleme iz sudske i tužilačke prakse, da isprate stanje i trendove u pogledu „tradicionalnih droga“ ali i da se upoznaju sa pojavom „novim psihoaktivnih supstanci“, a sve to u svrhu poboljšanja preventivnih aktivnosti na sprečavanju vršenja ovih krivičnih djela. Seminaru je prisustvovalo četrnaest učesnika iz reda nosilaca pravosudnih funkcija, kao i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Seminar je uspješno završen uz konstruktivnu diskusiju i interakciju između učesnika i edukatora.