Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској je, у складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, организовао семинар у оквиру пројекта „Рјешавање питања дугова и престанак пословања у Босни и Херцеговини, који се проводи уз подршку Међународне финансијске корпорације, групације Свјетске банке и амбасаде Швајцарске у Босни и Херцеговини, и у сарадњи са Правосудном комисијом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Министарством правде Републике Српске, на тему: „Процесне радње у стечаjном поступку“.

Семинар је одржан 12. априла 2022. године путем Cisco Webex комуникацијске платформе, а едукатор је био мр Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС. У уводном дијелу излагања, едукатор је дао приказ фаза стечајног поступка, који се води с циљем групног намирења повјерилаца стечајног дужника, уновчењем стечајне масе и подјелом прикупљених средстава стечајним повјериоцима.

Кроз анализу актуелне судске праксе поводом појединих питања везаних за претходни стечајни поступак, те за стечајни поступак након његовог покретања, одговорено је на постављене практичне дилеме.

Пажња је посвећена и облицима санације привредних друштава (финансијско и оперативно реструктуирање, реорганизација, продаја стечајног дужника као правног лица и продаја цјелокупне или дијела имовине стечајног дужника под условом настављања пословне дјелатности и очувања радних мјеста).

Семинар је пратило око 40 учесника, од чега 18 носилаца правосудних функција из Републике Српске.