У складу с Програмом стучног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, на приједлог Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ), организовао семинар, на тему: „Савремено комуницирање с јавношћу“.

Семинар, који је испратило 28 учесника из Републике Српске, одржан је 07. априла 2022. године путем онлајн платформе Cisco Webex, а едукатори су били гђа Маја Ђаковић-Видовић, руководилац односа с јавношћу, Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци и гђа Селма Учанбарлић, новинар и медијски консултант из Сарајева. Едукаторице су тему семинара изложиле кроз неколико подтема: стратешко комуницирање, стратешко комуницирање и улога односа са медијима у судовима и тужилаштвима и реаговање у кризним ситуацијама (гђа Маја Ђаковић–Видовић), те развијање односа са медијима и новинарима, припрема и пласирање информација за јавност и врсте и карактеристике медија (гђа Селма Учанбарлић), након чега је услиједила дискусија, при чему је значајан допринос у дискусији дала гђа Марија Аничић-Згоњанин, предсједница Окружног суда у Бањалуци.