На основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) организовао је семинар на тему: Уговор о кредиту с посебним освртом на кредите у којима је над банком отворен стечајни поступак“.

Семинар, којем је присуствовало 11 носилаца правосудних функција и један секретара суда, сви из Републике Српске, одржан је 01. априла 2022. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била гђа Сташа Томић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.