На приједлог Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ), Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, организовао семинар, првенствено намијењен предсједницима судова, замјеницима предсједника и лицима заинтересованим за обављање ових функција, на тему: „Проактивна улога предсједника судова“. Семинар је одржан 29 - 30. марта 2022. године путем комуникацијске платформе – Cisco Webex, а едукатори су били г. Бојан Стевић, предсједник Окружног суда у Требињу, г. Ерол Мујановић, консултант за менаџмент и лидерство, гђа Олга Лола Нинковић, психолог, руководилац Одјела за подршку свједоцима у Окружном суду у Бањалуци и г. Драгиша Јокић, правни савјетник/аналитичар у ИКТ одјелу ВСТС-а БиХ.

Иако је реализована онлајн, оно што је окарактерисало ову едукацију јесте изразита интерактивност тј. значајан допринос самих учесника квалитету остварене едукације. Наиме, они су, сво вријеме семинара, а на основу иницијативе одлично одабраних едукатора, износили своје ставове, те отворено разматрали проблеме са којима се сусрећу у раду и начине њиховог рјешавања.

На основу одлуке ВСТС-а БиХ од 16. децембра 2021. године ова обука је обавезујућа за нове руководиоце правосудних инситуција, а која одлука се примјењује од 01. јануара 2022. године. Семинар је слушало, првог дана 20 учесника, а дргуог 19 учесника из реда носилаца правосудних функцја, један секретар суда и један психолог, сви из Републике Српске.