Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST RS)  je u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2021. godinu, organizovao seminar u okviru druge faze projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH – JUFREX II“ , uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope,  na temu: „Govor mržnje“. Seminar je održan 21. i 22. oktobra 2021. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, dok su edukatori seminara bili domaći i međunarodni certifikovani stručnjaci JUFREX-a iz oblasti prava na slobodu izražavanja, i to gđa Sanja Tadić Stojisavljević, republički javni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, g. Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini i gđa Sandra Benčić, advokat iz Zagreba, međunarodni ekspert Savjeta Evrope, koja se uključila online. Seminaru je prisustvovalo 16 (šesnaest) učesnika iz reda sudija, javnih tužilaca i policijskih službenika.

U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodnog obraćanja predstavnika CEST-a RS i Savjeta Evrope, te međusobnog predstavljanja učesnika i razmjene očekivanja, učesnici su imali priliku da čuju, tokom prvog dana treninga, izlaganja vezana opšte principe i standarde slobode izražavanja i govora mržnje, zatim o međunarodnom pravnom okviru za suzbijanje govora mržnje i domaćem zakonodavnom okviru, te usklađenosti pravne regulative u BiH sa međunarodnim standardima, kao i pregled slučajeva prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima govora mržnje. Tokom drugog dana seminara, učesnici su imali priliu da čuju više o govoru mržnje na internetu i razlici između mržnje kao zasebnom krivičnom djelu i mržnji kao otežavajućoj okolnosti. Sva izlaganja su potkrijepljena mnogobrojnim primjerima iz prakse domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.