Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj   je u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2021. godinu, organizovao seminar u okviru druge faze projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH – JUFREX II“ , uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope,  na temu: Kleveta“. Seminar je održan 19. i 20. oktobra 2021. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, dok su edukatori seminara bili domaći i međunarodni certifikovani edukatori JUFREX-a iz oblasti prava na slobodu izražavanja, a to su gospođa Zlatna Martinović, sudija Osnovnog suda u Bijeljini, gospodin Amir Kapetanović, sudija Suda BiH i gospođa Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica Ustavnog suda BiH, koja je online izlagala svoju prezentaciju. Treningu je prisustvovalo 8 (osam) učesnika iz Republike Srpske.

U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodnog obraćanja predstavnika CEST-a RS, te međusobnog predstavljanja učesnika i razmjene očekivanja, učesnici su imali priliku da čuju izlaganja vezana za osnovne principe i uslove ograničavanja slobode izražavanja, primjenu trodijelnog testa, relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na BiH, odredbe Zakona o zaštiti od klevete u Republici Srpskoj i usklađenost sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ograničavanje slobode izražavanja od strane suda u parničnom, upravnom i krivičnom postupu, te slobodu izražavanja na internetu, kao i noviju praksu Ustavnog suda BiH u predmetima klevete sa posebnim osvrtom na zaštitu komercijalnog ugleda pravnih lica.