На основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у сарадњи са Нотарском комором Републике Српске, организовао семинар на тему „Извршна нотарска исправа (извршење на непокретностима)“.

Семинар је одржан 07. октобра 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а учесници су имали могућност да активност испрате и путем Cisco Webex комуникацијске платформе. Едукатор је била проф. др Ранка Рачић, редовна професорица Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

У закључном дијелу семинара нотарима је сугерисано да, приликом састављања нотарске извршне исправе, као независни носиоци јавне функције, учеснике материјалноправних односа упозоре на све релевантне околности њиховог правног односа. То, првенствено, у циљу уношења веће извијесности у правне односе њихових судионика, али и ради олакшавања каснијег одређивања и вођења извршног поступка на основу нотарске извршне исправе, те ради отклањања од нотара могућности његове дисциплинске одговорности и одговорности за штету.

Семинар је испратио 41 учесник из реда носилаца правосудних функција, нотара и представника академске заједнице.