Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), у складу са Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, организовао је семинар у оквиру пројекта „Рјешавање питања дугова и престанак пословања у Републици Српској“, који проводи Министарство правде Републике Српске, уз подршку Групације Свјетске банке и Владе Швајцарске, и у сарадњи са Правосудном комисијом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на тему: „Начин одржавања испитног и извјештајног рочишта “. Семинар, који је пратило око 40 учесника, од чега 14 носилаца правосудних функција из Републике Српске, одржан је 06. oктобра 2021. године путем Cisco Webex комуникацијске платформе. Едукатор је био мр Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда Бањалука и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.