Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су, а у оквиру пројекта „Јачања тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа“ који спроводи Високи судски и тужилачки савјет БиХ уз подршку Владе Швајцарске, организовао завршну активност у оквиру специјалистичке обуке судија, тужилаца и припадника полицијских агенција на тему „Кибернетички криминал“. Обука је одржана у Требињу у периоду од 13. до 15. септембра 2021. године, уз присуство једанаест учесника. Едукатори су били г. Харис Локванчић, шеф дипломатског одјела, Амбасада Швајцарске у БиХ, гђа Биљана Јанковић, окружни јавни тужилац, Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци, г. Саша Петровић, истражилац, ФУП- Одјел за компјутерски криминал и г. Елдин Мулић, консултант за кибернетичку сигурност.

Током ове тродневне обуке едукатори су говорили више о уводу у даркнет, истрази и прикупљању електронских доказа, сарадњи са приватним сектором, а све попраћено симулацијама,  практичним примјерима и студијама случаја. Током трећег дана обуке извршена је додјела цертификата тужиоцима, судијама и полицијским службеницима који су били полазници на специјалистичкој обуци из области кибернетичког криминала. Специјалистичка обука трајала је током 2020. и 2021. године, а едукатори су били експерти специјализовани за откривање и процесуирање предмета кибернетичког криминала. Циљ програма специјалистичке едукације био је стицање основног и напредног знања о кибернетичком криминалу и електронским доказима, поступању у вези с њима, материјалним и процесним законима који се примјењују, технологијама, те хитним и ефикасним мјерама које треба провести.