У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке Центара за едукацију судија и (јавних) тужилаца у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину, одржан је семинар на тему: „Образложење пресуде у грађанским судским споровима“. Семинар су организовали Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, а уз подршку пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини „Иницијатива за правну сигурност и ефикасно правосуђе у Босни и Херцеговини- Фаза ll“. Семинар је реализован 9. и 10. септембра 2021. године путем комуникацијске платформе- Cisco Webex. Едукатори су били госпођа Севима Сали Терзић, виша правна савјетница у Уставном суду Босне и Херцеговине и господин Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске, док је семинару присуствовало 27 (двадесетседам) судија из Републике Српске. Током овог дводневног семинара, едукатори су презентовали основна правила о форми пресуде и захтјеве на које пресуда треба одговорити, затим стандаре образложења пресуде према Европској конвенцији о људским правима, те обавезан садржај изреке и образложења пресуде, као и обавезан одговор у пресуди на наводе о повреди Европске конвенције о људским правима, а све поткријељено мноштвом примјера из судске праксе, као и праксе Уставног суда БиХ.