Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС  је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ, а уз подршку Мисије OSCE-а у БиХ, организовао обуку на тему „Имовинскоправни захтјеви у предметима трговине људима“. Обука је одржана 7. септембра 2021. године, путем Cisco Webex платформе , док су едукатори били госпођа Светланка Бијелић, републички јавни тужилац, Републичко јавно тужилаштво РС и члан Ударне групе за борбу против трговине људима и господин Саша Бојанић, представник Мисије OSCE-а у БиХ.

Учесницима су учињене доступним публикације: „Приручник о истрази кривичног дјела трговине људима“, „Приручник о финансијским истрагама у вези кривичног дјела трговине људима“ и „Сажет приказ судске праксе у случајевима трговине људима“ . Семинар је успјешно завршен, уз тенденцију наставка едукација из наведене области, имајући у виду важност и актуелност проблематике трговине људима, како у БиХ, тако и на регионалном и свјетском нивоу. Семинар је пратило 12 (дванаест) носилаца правосудних функција из Републике Српске.