Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру почетне обуке стручник сарадника запослених у институцијама правосуђа за 2021. годину, организовао семинар на тему „Модул 3 – Кривична област“.

Семинар, који је пратило 17 стручних сарадника из Републике Српске, одржан је 13. септембра 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а учесници су имали могућност да семинар испрате и путем комуникацијске платформе Cisco Webex (хибридна форма семинара). Едукатор је била госпођа Светлана Марић, судија Окружног суда у Бањалуци и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.

Ово је био трећи семинар који је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке ЦЕСТ-а у РС за 2021. годину (Програм) организован с циљем да стручни сарадници запослени у институцијама правосуђа стекну вјештине неопходне за ефективно и ефикасно вршење судијске функције, укључујући и стицање свестраних искустава из праксе, етичности професије и сагледавање свих сегмената улоге и значаја одговорности које су стручним сарадницима повјерене у њиховим редовним пословима.