Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  је наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-овог пројекта „Правда за свако дијете“, финансираног од влада Шведске и Швајцарске.   Тако је   други овогодишњи семинар на тему: „Специфичности кривичног поступка према дјеци и малољетницима са посјетом заводским институцијама“  одржан у просторијама ЦЕСТ-а, са посјетом Васпитно-поправном дому у Бањалуци, Казнено-поправни завод Бања Лука. Едукатори су били вишегодишњи стручњаци из области малољетничког преступништва а то су проф. др Љубинко Митровић, Омбудсман за људска права у БиХ и г. Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске. Семинару је присуствовао 21 (двадесет један) учесник, уз поштовање важећих епидемиолошких мјера.

У складу са дневним редом, током првог дана семинара, г. Митровић је говорио о малољетничком материјалном кривичном праву и малољетничком процесном кривичном праву, с нагласком на специфичности кривичног поступка према дјеци и малољетницима.Током другог дана семинара, након предавања г. Миркоња о малољетничком извршном кривичном праву, организована је посјета Одјељењу васпитно-поправног дома који се налази у оквиру Казнено-поправног завода Бања Лука. У склопу посјете, учесници су имали прилику да погледају услове и просторије у којима бораве штићеници васпитно-поправног дома, те да обаве разговор са запосленим тимом стручњака о свим битним питањима с којима се сусрећу у раду. Васпитачи дома су нагласили неопходност законске дужности судије и тужиоца да најмање два пута у току године обилазе малољетника смјештеног у установи за извршење заводских мјера, гдје у непосредном контакту са малољетником и стручним лицима која се старају о извршењу мјере, као и увидом у одговарајућу документацију, утврђују законитост и правилност поступања и цијене успјех постигнут у васпитању и правилном развоју личности малољетника.