У периоду од 2 - 5. јуна 2021. године у Неуму - хотел „Зенит“, одржано је XIX Савјетовање из кривичноправне области под радним насловом Актуелне теме из кривичноправне области у Босни и Херцеговини у 2020/2021. години“. Савјетовању је присуствовало 276 (двјестоседамдесетшест) учесника које су чинили судије, тужиоци, адвокати, правобраниоци, представници извршне и законодавне власти, чланови академске заједнице, те представници међународних организација и други припадници правничке професије из Босне и Херцеговине.

Савјетовање је организовало Удружење судија у Федерацији Босне и Херцеговине заједно са Центрима за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, Центрима за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске, Удружењем судија Босне и Херцеговине, Удружењем судија Републике Српске, Удружењем судија Суда Босне и Херцеговине, Удружењем жена судија Босне и Херцеговине, Удружењем тужилаца Босне и Херцеговине, Удружењем тужилаца Федерације Босне и Херцеговине, Удружењем тужилаца Републике Српске, Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине, Адвокатском комором Републике Српске, Правосудном комисијом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине те Центром за истраживање политике супротстављања криминалитету (CPRC).

Савјетовање је организовано у складу са свим епидемиолошким мјерама које су биле на снази у том периоду,а организована је и могућност online праћења предавања- путем Cisco Webex платформе. Први дан Савјетовања одржано је пленарно предавање којем су биле посвећене најзначајније теме из кривичноправне области у 2020. и 2021. години. Други дан Савјетовања је подијељен на шест радних група уз подршку IOM, Атлантске иницијативе, Мисије OSCE-a у БиХ, DCAF-а и USAID-овог пројекта „Правосуђе против корупције“, док је током трећег и посљедњег дана одржана седма радна група, те завршни пленарни дио Савјетовања на којем су представљени извјештаји радних група и донесени закључци Савјетовања. И ове године су традиционално објављени радови излагача у часопису „Право и правда“, а закључци Савјетовања ће бити доступни и јавно објављени на страници ЦЕСТ-а РС.