Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ, а уз подршку Мисије OSCE-а у БиХ, и ове године, организовао наставак обуке на тему „Трговина људима“. Обука је одржана 31. маја 2021. године, путем Cisco Webex платформе, док су едукатори били госпођа Хајрија Хаџиомеровић Муфтић, едукатор ЦЕСТ-а ФБиХ и члан Ударне групе за борбу против трговине људима, госпођа Марија Анђелковић, представник невладине организације „Астра“ из Београда и господин Крешимир Камбер, правни савјетник у Европском суду за људска права у Стразбуру који су представили рецентну судску праксу у БиХ, Р. Србији и праксу Европског суда за људска права. Семинар је успјешно завршен и оцијењен највишом оцјеном, уз тенденцију наставка едукација из наведене области, имајући у виду важност и актуелност проблематике трговине људима, како у БиХ, тако и на регионалном и свјетском нивоу. Семинар је пратило 18 (осамнаест) носилаца правосудних функција из Републике Српске.